Over mijzelf

Mijn naam is Elske Verlee, en ik woon op het Dijkje in Nieuwendijk. Na 15 jaar in de zorg te hebben gewerkt, daar ook alle benodigde diploma’s te hebben gehaald, werd het tijd voor mijn allergrootste droom: een logeerhuis voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. In ons heerlijke dijkhuis met heel veel ruimte en een prachtige tuin kon deze droom werkelijkheid worden en zo geschiedde.

Waarom de naam ‘De Plataan’? Met heel veel zorg en aandacht hebben wij gezocht naar een naam. In onze heerlijke tuin staan vier plataanbomen. Dit zijn bomen die een tijdelijk dak bieden aan alles wat zich daar voor korte of voor langere tijd onder het bladerdak nestelt. De plataan biedt bescherming aan kleine vogels nog diep verstopt in het nest, veilig, warm en beschut.
Toen we dat zagen wisten we hoe ons logeerhuis moest gaan heten.
De plataan: een tijdelijk onderdak waar het warm, vertrouwd, en veilig is.