Wat biedt ‘De Plataan’?

Omdat we een kleinschalig logeerhuis zijn , hebben we heel veel mogelijkheden.
Dagen van 9.00 tot 19.00
Dagen van 11.00 tot 21.00
Midweken
Maandag 16.00 tot vrijdag 9.00 met dagopvang elders
Vakantieweken
Zaterdagen 11.00 tot 19.00
Woensdagmiddag
Vrijdag 19.00 tot zondag 19.00
Vrijdag 19.00 tot maandag 11.00
Maar u kunt ook per uur bij ons terecht. U heeft bijvoorbeeld een afspraak of feest en zoekt een paar uur opvang, ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u bijna in al uw wensen van dienst zijn, in overleg is zeer veel mogelijk dus neem gerust contact op. Het logeren bij ons is gericht op kinderen en jongvolwassenen met een beperking.

Wie kunnen er bij ons logeren?

Heeft u voor u kind een PGB, dan kunt u dat inzetten voor het logeren. Dit wordt ook wel een kort verblijf genoemd. Heeft u zorg in natura? Dan kunt u dit bij uw zorgkantoor om laten zetten naar een PGB. Heeft u dit beide niet? Dan kan uw kind toch logeren bij ons, maar dan zijn de kosten echter voor uzelf. Helaas is het bij ons niet mogelijk om te logeren als u kind niet mobiel is, de ligging van ons dijkhuis laat dat helaas niet toe.

PGB?

Niet alleen begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging wordt naar de gemeenten overgeheveld, ook alle zorg voor de jeugd tot 18 jaar gaat over naar de gemeenten, behalve de verpleging en intensieve kindzorg. Dat betekent dat de gemeenten vanaf 2015 de zorg over gaan nemen die nu vanuit de Awbz wordt georganiseerd plús de hele jeugd-ggz die nu door de zorgverzekeraars wordt betaald. Gemeenten moeten dit met een budget doen dat 4 procent lager ligt dan wat er nu aan wordt uitgegeven; een bezuiniging van 150 miljoen euro. Daar bovenop komt de bezuiniging voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. De wet is zowel aangenomen door de Tweede als de Eerste Kamer.

Begeleiding kan altijd betaald worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het persoonsgebonden budget kan aangevraagd worden bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Je bepaalt zelf van welke organisatie je zorg wilt inkopen. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De kosten van de logeerweekenden, midweken en begeleiding zijn te betalen vanuit het PGB.

Hoe vraagt u een PGB aan?

Zie dan http://www.pgb.nl/